ToolConsultancy

Specialist in complexe bedrijfsvragen en geeft creatieve oplossingen op maat

Visie


Strategy Consultancy

Strategy consultancy is simpelweg gezegd consulting over strategische kwesties. Dus een logische vraag hierop is: Wat is strategy? Strategie wordt meestal gedefinieerd als: “een plan van actie, bedoeld om lange termijn doelstelling te realiseren”. Aangezien het vaststellen en uitvoeren van strategie enige vorm van autoriteit nodig heeft worden strategische beslissingen genomen door het management van een organisatie. 


Corporate Strategy

Corporate Strategy kan worden gezien als de routekaart om lange termijn doelstellingen te realiseren. Vaak zijn lange termijn doelstellingen gerelateerd aan optimalisatie van de resultaten van de onderneming, zoals omzetgroei of winstoptimalisatie. Het is een kernverantwoordelijkheid van senior executives en omvat een scala aan essentiële activiteiten; van het definiëren en verbeteren van de bedrijfsvisie tot strategische prestatie en management. Business Advisors helpen bedrijven vaak een heldere visie en missie te definiëren en bovendien vertalen zij deze naar de organisatiestrategie.


Markt Analyse

Een van de meest gestelde vragen van klanten aan strategie consultancy bedrijven is: “wat is mijn huidige marktpositie op de markt?” of “hoe doet mijn product portfolio het ten opzichte van mijn concurrenten?”. Strategy consultancy bedrijven zijn gerenommeerd om zulke concurrentie analyses en product portfolio analyses op hoog niveau uit te voeren.